Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo-torowej, dopuszczonej do eksploatacji w ruchu kolejowym i drogowym

2019-08-12T14:46:44+02:00Sierpień 12, 2019|Ogłoszenia, Zamówienia|

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na dostawę maszyny budowlanej - koparki dwudrogowej drogowo-torowej, dopuszczonej do eksploatacji w ruchu kolejowym i drogowym oraz zaprasza do składania ofert na dostawę ww. maszyny. Termin składania ofert upływa: 30.08.2019 r. do godz. 12:00 Załączniki: [...]