Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Kontraktu – budownictwo kolejowe (2 etaty)

Miejsce pracy: woj. pomorskie lub woj. warmińsko-mazurskie

Zakres obowiązków:

 • planowanie i zarządzanie kolejowym Kontraktem Inwestycyjnym,
 • nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktu (termin, harmonogram, zakres, ceny, funkcjonalność),
 • współpraca z Zamawiającym i Kontrahentami oraz władzami lokalnymi i urzędami,
 • prowadzenie procesu wyboru i negocjacjami z Kontrahentami,
 • przygotowanie budżetów i kontrola kosztów inwestycji w czasie jej trwania oraz współudział w zarządzaniu kosztami budowy,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji budowy,
 • analiza zakresu Kontraktów oraz Zmian w stosunku do pierwotnych założeń,
 • opracowywanie harmonogramu inwestycji i zarządzanie nim,
 • współpraca z dostawcami i podwykonawcami robót,
 • nadzorowanie jakości realizowanych robót,
 • nadzór nad zespołem kierowników budów i kierowników robót,
 • przygotowywanie analiz i kalkulacji inwestycyjnych w ramach realizowanych usprawnień,
 • współpraca z kierownictwem Spółki w zakresie realizacji zadań i obowiązującej strategii,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki związane z budownictwem kolejowym),
 • mile widziana wiedza potwierdzona certyfikatem lub dyplomem studiów z zakresu zarządzania projektami,
 • uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej bez ograniczeń (posiadanie innych uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem),
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku dyrektora kontraktu lub zastępcy dyrektora kontraktu lub na stanowisku przedstawiciela Wykonawcy, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub na stanowisku Kierownika Budowy,
 • zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, na inwestycjach infrastruktury kolejowej lub drogowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na inwestycji), których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 mln zł netto,
 • znajomości procedur FIDIC,
 • praktycznej znajomości obsługi systemów ERP (preferowana znajomość IFS Applications),
 • rozwiniętej umiejętności prowadzenia negocjacji oraz odporności na stres,
 • znajomości rynku budownictwa komunikacyjnego,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
 • pracę w zespole branżystów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji robót na infrastrukturze kolejowej,
 • planowanie prac uwzględniających wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznie maszyn do robót budowlanych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • a także inne benefity:

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.