Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. kadrowych

Miejsce pracy: Gdynia, Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • prowadzonej ewidencji czasu pracy,
 • generowanie danych niezbędnych do prawidłowej wypłaty wynagrodzeń,
 • zapewnienie sprawnego przepływu do Centrali wszelkich dokumentów i informacji kadrowych,
 • rejestracja i aktualizacja danych w informatycznym systemie kadrowo-płacowym,
 • koordynowanie procesu zatrudnienia,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby kierownictwa,
 • bieżące wsparcie kadry kierowniczej w zakresie zagadnień personalnych,
 • udział w planowaniu zatrudnienia, szkoleń i urlopów,
 • obsługa i wsparcie pracowników w zakresie spraw socjalnych, ubezpieczeń i dostępnych benefitów.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane: ZZL, prawo, rachunkowość i finanse, ekonomia lub zarządzanie),
 • minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • doświadczenia w obsłudze informatycznych systemów typu ERP (atutem będzie znajomość IFS Applications),
 • znajomości przepisów z zakresu prawa pracy,
 • biegłości w obsłudze programów MS Office,
 • postawy pro aktywnej: otwartości na współpracę i nowe rozwiązania, przejawiania własnej inicjatywy, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • dbałości o wysoką jakość wykonywanej pracy, skrupulatności i umiejętności analitycznego myślenia,
 • zdolności komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
 • pracę w zespole specjalistów, posiadających wiedzę i doświadczenie branżowe,
 • pracę z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju osobistego – kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • a także inne benefity:

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.