Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • generowanie danych do wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i wykazów pracy,
 • stałe monitorowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy,
 • bieżąca kontrola poprawności rozliczania nadgodzin,
 • koordynacja przepływu dokumentów i informacji kadrowych,
 • rejestracja i aktualizacja danych w informatycznym systemie kadrowo-płacowym,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do/z ZUS,
 • współpraca z innymi działami w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych oraz z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, komornicy i inne),
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, US, GUS, PFRON,
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów kadrowych,
 • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu Spółki,
 • opracowywanie i aktualizacja procedur oraz regulaminów dotyczących spraw personalnych,
 • koordynowanie procesów dotyczących planów urlopów, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, awansów, spraw socjalnych, ubezpieczeń, benefitów, PPK, ZFŚS,
 • bieżące wsparcie pracowników i kadry menedżerskiej w zakresie zagadnień personalnych,
 • czynności wspierające postępowania rekrutacyjne prowadzone w komórce organizacyjnej ds. HR,
 • monitoring stanu prawnego w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane: ZZL, prawo, rachunkowość i finanse, ekonomia lub zarządzanie),
 • minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku – mile widziane doświadczenie w kadrach dużego przedsiębiorstwa budowlanego lub projektowego,
 • doświadczenia w obsłudze informatycznych systemów typu ERP (atutem będzie znajomość IFS Applications),
 • znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
 • biegłości w obsłudze programów MS Office,
 • postawy proaktywnej: otwartości na nowe rozwiązania, przejawiania własnej inicjatywy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • dbałości o wysoką jakość wykonywanej pracy, skrupulatności i umiejętności analitycznego myślenia,
 • zdolności komunikacyjnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

 

 

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.