Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania zakupowego w celu udzielenia zamówienia na: FZ-901-94/2018r. na zakup podkładów strunobetonowych typu PS94/93/49E1/SB wraz z mocowaniem i transportem do st. Chojnice, dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

– TRACK TEC ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Informacja o wyniku postępowania na zakup podkładów strunobetonowych