Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na kruszywa 2020r.