Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-19I009R-LK35-901-131/2019r.) na zakup rozjazdów przeznaczonych na modernizację linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele  zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Warunki Zamówienia na rozjazdy LK35

Zał. nr 1 Warunki Zamówienia – Formularz oferty

Zał. nr 1A Warunki Zamówienia – Formularz oferty TABELA CENOWA

Zał. nr 2 Warunki Zamówienia – Oświadczenie

Zał. nr 3 Warunki zamówienia – Wzór Umowy zakupowej na rozjazdy LK35

Zał. nr 4 Warunki Zamówienia – Charakterystyka rozjazdów na linię nr 35