Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr FZ-19I009R-LK35-901-95/2019r.) na zakup szyn bezstykowych przeznaczonych na modernizację linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele.

Warunki Zamówienia LK 35

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty LK 35

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie LK 35

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Umowa Zakupowa LK35