Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr FZ-19I009R-LK35-901-96/2019r.) na zakup kruszywa kolejowego (tłuczeń kl. I gat. 1) przeznaczonych na modernizację linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami

Warunki zamówienia postępowanie na tłuczeń LK35

Zal. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty LK35

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie LK35

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Umowa tłuczeń LK35