Warunki Zamówienia (LK4).

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty.

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie.

Zał. nr 3 do Warunków zamówienia – Umowa zakupowa.

Aktualizacja 08.02.2022 r. :

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Aktualizacja 08.02.2022 r. :

Wynik postepowania na szyny 60E1 na LK4