Warunki Zamówienia na zakup kruszyw w 2020 roku

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówieni formularz oferty

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia oświadczenie

Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy ramowej