Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-019/2020r.) na zakup podkładów strunobetonowych przeznaczonych na roboty nawierzchniowe na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami:

Warunki zamówienia LK211

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Warunków zamówienia – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Warunków zamówienia – Wzór umowy na LK211