Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania nr FZ-901-06/2019 na zakup oleju napędowego zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3

Warunki Zamówienia na zakup oleju napędowego

Zał. Nr1 do Warunków Zamówienia – Formularz Oferty

Zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Zał. Nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór umowy na dostawę oleju napędowego