Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-133/2021r.) na zakup kruszyw kolejowych w 2022r. na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

21 / 12 / 15

Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-133/2021r.) na zakup kruszyw kolejowych w 2022r. na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Aktualizacja 10.02.2022 r.:

Wynik postepowania