Warunki Zamówienia

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty(1)

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie(1)

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Umowa Zakupowa(1)

 

Aktualizacja 27.07.2021 – Informacja o wyniku postępowania na dostawę podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych przeznaczonych na LK229 Glincz – Kartuzy

Rozstrzygnięcie postepowania na dostawe podkładów i podrozjazdnic na LK229