Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-56/2021r.) na dostawę rozjazdów z przeznaczeniem na LK 229  na warunkach  zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Warunki Zamówienia LK229 – rozjazdy
Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
Zał. nr 1A do Warunków Zamówienia – Formularz oferty – TABELA CENOWA
Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie
Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy Zakupowej
Zał. nr 4 do Warunków Zamówienia – Charakterystyka rozjazdów

Odpowiedzi na pytania w ramach postępowania nr FZ-901-56/2021r. na dostawę rozjazdów kolejowych na LK229

Odpowiedzi na pytania – postepowanie na dostawę rozjazdów LK229

Aktualizacja 26.07.2021 – Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu nr FZ-901-56/2021r. na dostawę rozjazdów kolejowych na LK229.

Termin składania ofert – zmiana

Aktualizacja 29.07.2021:

Odpowiedzi na pytania cz. II – postepowanie na dostawę rozjazdów LK229

Aktualizacja 02.08.2021:

Odpowiedź na pytania cz. III – postępowanie na dostawę rozjazdów LK229

Odpowiedź na pytania cz. IV – postepowanie na dostawę rozjazdów LK229

Odpowiedź na pytania cz. V – postępowanie na dostawę rozajzdów LK229 wraz z załącznikami

21-08-02 P224-PW-TOR-04-000-5004-05

21-08-02 P224-PW-TOR-04-000-5006-05

Aktualizacja 04.08.2021:

Odpowiedź na pytania cz. VI – postepowanie na dostawe rozjazdów LK229