Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-56/2021r.) na dostawę rozjazdów z przeznaczeniem na LK 229  na warunkach  zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Warunki Zamówienia LK229 – rozjazdy
Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
Zał. nr 1A do Warunków Zamówienia – Formularz oferty – TABELA CENOWA
Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie
Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy Zakupowej
Zał. nr 4 do Warunków Zamówienia – Charakterystyka rozjazdów