Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-61/2022r.) na zakup podkładów strunobetonowych PS93/94/49E1/SB na LK281 na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

22 / 6 / 03