Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w załączniku przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia i zawarcie umowy określającej zasady dostawy oleju napędowego.

Informacja o wyborze ofert