Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania zakupowego w celu udzielenia zamówienia na: Naprawę nasypu kolejowego na linii 202 stacji Gdynia Główna w km 20,770 – 20,800 pod torami 1, 2, 11, 101 i 102 – roboty branży geotechnicznej (iniekcje niskociśnieniowe rozporowe), za jedyną spełniającą warunki zamówienia uznana została oferta firmy:

– Geo-Ekspert Sp. z o.o., ul. Balcerskiego 19, 80-229 Gdańsk.

18U046R-05 8.3 R § 14 Informacja o wyborze oferty