Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot budowlanych dla zadania „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Skandawa-Żeleznodorożnyj”: