Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym FZ-901-78/2018r. na zakup kruszywa kolejowego w 2019 roku, informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 28.12.2018 r. do godz. 13:00.

Wydłużenie terminu składania ofert na dostawę kruszyw w 2019 roku