Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr NUa-407-03-2019 dotyczącego świadczenia usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej w 2019 roku oraz w I kwartale 2020 roku.

NUa-407-03-2019 Informacja o wyborze oferty