Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr NUa-407-02-2019 dotyczącego świadczenia usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, które pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

Postępowanie NUa-407-02-2019 Informacja o wyborze oferty