WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy Zakupowej

 

Aktualizacja 23.08.2022:

Informacja o wyborze w postepowaniu na kruszywa LK4