Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego nr FZ-901-128