Rozstrzygniecie postepowania na podkłady strunobetonowe LK211