Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie budowy oraz nadzór nad realizacją prac w sposób zgodny z założeniami projektu, wiedząi sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP,
 • planowanie i organizacja robót, opracowywanie harmonogramów robót,
 • nadzór nad kompletnością i prowadzeniem dokumentacji budowy (finansowej, podwykonawczej, odbiorczej),
 • kontrolowanie jakości i terminowości robót realizowanych przez podwykonawców i jednostki własne,
 • planowanie oraz nadzór nad procesem zamawiania środków produkcji niezbędnych do realizacji projektu,
 • analiza dokumentacji technicznej,
 • monitoring kosztów budowy,
 • raportowanie postępów w realizacji projektu,
 • współpraca z uczestnikami projektu, w tym inwestorem i inżynierem projektu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego w specjalności budowlanej;
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń;
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej;
 • zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat doświadczenia w zakresie kierowania budową lub robotami, przy realizacji 1 (jednego) zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej, obejmującej co najmniej jeden szlak i jedną stację kolejową (przez okres co najmniej 12 miesięcy), którego wartość realizacyjna wynosiła minimum 50 000 000,00 zł netto;
 • doświadczenia w realizowaniu inwestycji w oparciu o uznany standard realizacji robót budowlanych FIDIC lub inne równoważne umiejętności kierowania podległym zespołem, pracy zespołowej i pod presją czasu;
 • biegłej obsługi programów: pakietu MS Office, AutoCad;
 • praktycznej znajomość obsługi systemów ERP (preferowana znajomość IFS Applications);
 • dyspozycyjności, mobilność wraz z gotowością do podjęcia pracy w delegacji – posiadania prawa jazdy kat.B;
 • wysokiego poziomu samodzielności, zdolności organizacyjnych oraz inicjatywy w podejmowaniu działań;
 • postawy nastawionej na poszukiwanie rozwiązań, tj. pragmatycznego podejścia do rozwiązywania problemów na budowie.

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.