Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Robót – elektroenergetycznych

Miejsce pracy: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, mazowieckie

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie robót w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót zasobami własnymi oraz podwykonawców, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • weryfikacja i optymalizacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych w niej rozwiązań,
 • koordynowanie i przydzielanie zasobów ludzkich i sprzętowych do prac budowlanych,
 • tworzenie harmonogramów robót,
 • przygotowanie wsadu merytorycznego do kosztorysów dla robót dodatkowych,
 • nadzór, koordynacja i rozliczanie robót z Zamawiającym oraz z podwykonawcami,
 • tworzenie dokumentacji budowy, w tym m.in. planu BiOZ, branżowego PZJ, protokołów technicznych, eksploatacyjnych i końcowych, operatów kolaudacyjnych,
 • koordynacja dostaw materiałów / urządzeń oraz kontrola dostarczonych na budowę materiałów / urządzeń pod względem jakości, ilości i zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,
 • udział w odbiorach technicznych, eksploatacyjnych oraz końcowych,
 • bieżący monitoring kluczowych wskaźników postępu rzeczowego i finansowego oraz prowadzenie działań celem ich optymalizacji,
 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • raportowanie z realizacji inwestycji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego w specjalności elektrotechnika, energetyka, elektroenergetyka,
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość programów Norma oraz AutoCad,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • mobilność – prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
 • pracę w zespole branżystów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji robót branży kolejowej,
 • pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologicznie maszyn i urządzeń do robót budowlanych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy – m.in. samochód służbowy w przypadku pracy w delegacji,
 • a także inne benefity:

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.