Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Robót – sterowania ruchem kolejowym

Miejsce pracy: woj. pomorskie lub woj. warmińsko-mazurskie

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie robót oraz nadzór nad realizacją prac w sposób zgodny z założeniami Projektu, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i BHP;
 • planowanie i organizacja robót, opracowywanie harmonogramów robót;
 • bezpośredni nadzór nad jakością i terminowością realizacji robót przez podwykonawców i/lub siły własne, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy, plany organizacji robót, standardy jakości, kontrole i badania;
 • planowanie, koordynowanie dostaw, zamawianie środków produkcji (materiałów i urządzeń) niezbędnych do realizacji Projektu oraz nadzór nad terminowością ich dostaw;
 • przygotowanie i ewidencjonowanie wniosków o zatwierdzenie materiałów;
 • analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy;
 • raportowanie postępów w realizacji robót;
 • prowadzenie dokumentacji robót w tym dokumentacji finansowej, podwykonawczej i odbiorczej;
 • przygotowanie i kompletowanie operatów kolaudacyjnych;
 • weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych w niej rozwiązań.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego w specjalności;
 • uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej;
 • doświadczenia w realizowaniu inwestycji w oparciu o uznany standard realizacji robót budowlanych FIDIC lub inne równoważne umiejętności kierowania podległym zespołem, pracy zespołowej i pod presją czasu;
 • biegłej obsługi programów: pakietu MS Office, AutoCad;
 • praktycznej znajomość obsługi systemów ERP (preferowana znajomość IFS Applications);
 • dyspozycyjności, mobilność wraz z gotowością do podjęcia pracy w delegacji – posiadania prawa jazdy kat. B;
 • wysokiego poziomu samodzielności, zdolności organizacyjnych oraz inicjatywy w podejmowaniu działań;
 • postawy nastawionej na poszukiwanie rozwiązań, tj. pragmatycznego podejścia do rozwiązywania problemów na budowie.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
 • pracę w zespole branżystów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji robót na infrastrukturze kolejowej,
 • planowanie prac uwzględniających wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznie maszyn do robót budowlanych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • a także inne benefity:

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.