• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Kierownik Robót Torowych (woj. pomorskie i woj. warmińsko-mazurskie)

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
  Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

   

  Kierownik Robót Torowych – 2 etaty

  Miejsce pracy: woj. pomorskie lub woj. warmińsko-mazurskie

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie robót oraz nadzór nad realizacją prac w sposób zgodny z założeniami Projektu, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i BHP;
  • planowanie i organizacja robót, opracowywanie harmonogramów robót;
  • bezpośredni nadzór nad jakością i terminowością realizacji robót przez podwykonawców i/lub siły własne, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy, plany organizacji robót, standardy jakości, kontrole i badania;
  • planowanie, koordynowanie dostaw, zamawianie środków produkcji (materiałów i urządzeń) niezbędnych do realizacji Projektu oraz nadzór nad terminowością ich dostaw;
  • przygotowanie i ewidencjonowanie wniosków o zatwierdzenie materiałów;
  • analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy;
  • raportowanie postępów w realizacji robót;
  • prowadzenie dokumentacji robót w tym dokumentacji finansowej, podwykonawczej i odbiorczej;
  • przygotowanie i kompletowanie operatów kolaudacyjnych;
  • weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych w niej rozwiązań.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego technicznego w specjalności budowlanej;
  • uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;
  • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót przy realizacji robót związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej;
  • mile widziane doświadczenie przy realizacji inwestycji kolejowych powyżej 100 mln zł netto,
  • doświadczenia w realizowaniu inwestycji w oparciu o uznany standard realizacji robót budowlanych FIDIC lub inne równoważne umiejętności kierowania podległym zespołem, pracy zespołowej i pod presją czasu;
  • biegłej obsługi programów: pakietu MS Office, AutoCad;
  • praktycznej znajomość obsługi systemów ERP (preferowana znajomość IFS Applications);
  • dyspozycyjności, mobilność wraz z gotowością do podjęcia pracy w delegacji – posiadania prawa jazdy kat.B;
  • wysokiego poziomu samodzielności, zdolności organizacyjnych oraz inicjatywy w podejmowaniu działań;
  • postawy nastawionej na poszukiwanie rozwiązań, tj. pragmatycznego podejścia do rozwiązywania problemów na budowie.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
  • pracę w zespole branżystów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji robót branży kolejowej,
  • pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologicznie maszyn i urządzeń do robót budowlanych,
  • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
  • niezbędne narzędzia do pracy – m.in. samochód służbowy w przypadku pracy w delegacji,
  • a także inne benefity:

  Kontakt:

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
  80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
  e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
  tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


  Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


  Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.

  2022-06-17T11:17:35+02:0017 czerwca, 2022|Praca|