Ponad
65 lat doświadczenia
w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

Kontakt

Adres / Telefon / Mapa

Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

Adres:
80-051 Gdańsk
ul. Sandomierska 19

KRS 0000039372
Regon 192547620
NIP 583-27-54-002

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

Telefon TEL./FAX:
(58) 721 55 78
E-Mail E-MAIL:
ppmt@ppmt.pl

Centrala

Biuro Zarządu

Sekretariat
tel. (58) 721 55 78 wew. 150
ppmt@ppmt.pl

Więcej

Wydział napraw i utrzymania infrastruktury

Zespół realizacji robót utrzymaniowych
tel. (58) 721 92 12
techniczny@ppmt.pl

Więcej

Wydział zaplecza technicznego i logistyki

Dział zarządzania taborem i przewozami
tel. (58) 721 51 75
mechaniczny@ppmt.pl

Więcej

Dział organizacyjno-prawny

tel. (58) 721 55 78 wew. 156
prawny@ppmt.pl

Więcej

Dział pracowniczy

tel. (58) 721 51 40
pracowniczy@ppmt.pl

Więcej

Dział ofertowania

tel. (58) 721 94 16
ofertowanie@ppmt.pl

Więcej

Dział finansowo-księgowy

tel. (58) 721 91 73
finansowy@ppmt.pl

Więcej

Dział analiz i kontrolingu

tel. (58) 721 53 11
ekonomiczny@ppmt.pl

Więcej

Dział zakupów i gospodarki materiałowej

tel. (58) 721 57 05
zaopatrzenie@ppmt.pl

Więcej

Sekcje zamiejscowe

Sekcja Gdańsk

ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk

tel./fax (58) 721 56 66
magazyn tel. (58)721 56 66 wew. 812
e-mail: sgk@ppmt.pl

Sekcja Gdynia

ul. Osada Kolejowa 5A
81-220 Gdynia

tel. (58) 721 14 75
fax (58) 721 21 17
e-mail: sga@ppmt.pl

Sekcja Malbork

ul. Słoneczna 11
82-200 Malbork

tel./fax (55) 622 13 01
e-mail: smk@ppmt.pl

Sekcja Inowrocław

ul. Magazynowa 41
88-100 Inowrocław

tel./fax (52) 518 44 83
e-mail: siw@ppmt.pl

Sekcja Bydgoszcz
Sekcja Elektroenergetyczna

ul. Inwalidów 5a
85-749 Bydgoszcz

tel./fax (52) 518 54 49
e-mail: sbz@ppmt.pl

Baza Nawierzchniowa Maksymilianowo

ul. Warsztatowa 6
86-021 Maksymilianowo

tel./fax (52) 518 32 18
e-mail: bnm@ppmt.pl

Dla mediów

Dla mediów

Rzecznik prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Telefon TEL.:
(22) 473 30 02
662 114 900
E-Mail E-MAIL:
rzecznik@plk-sa.pl