• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Kontakt2019-01-29T10:03:31+00:00
  Ponad
  60 lat doświadczenia
  w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

  Kontakt

  Adres / Telefon / Mapa

  Pomorskie Przedsiębiorstwo
  Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

  Adres:
  80-051 Gdańsk
  ul. Sandomierska 17

  KRS 0000039372
  Regon 192547620
  NIP 583-27-54-002

  Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Kapitał zakładowy 50 042 500 zł (wpłacony w całości)

  Telefon TEL./FAX:
  (58) 721 55 78
  E-Mail E-MAIL:
  ppmt@ppmt.pl

  Centrala

  Biuro Zarządu

  Sekretariat
  tel. (58) 721 55 78 wew. 150
  ppmt@ppmt.pl

  Więcej

  Wydział napraw i utrzymania infrastruktury

  Zespół realizacji robót utrzymaniowych
  tel. (58) 721 92 12
  techniczny@ppmt.pl

  Więcej

  Wydział zaplecza technicznego i logistyki

  Dział zarządzania taborem i przewozami
  tel. (58) 721 51 75
  mechaniczny@ppmt.pl

  Więcej

  Dział organizacyjno-prawny

  tel. (58) 721 55 78 wew. 703
  prawny@ppmt.pl

  Więcej

  Dział pracowniczy

  tel. (58) 721 51 40
  pracowniczy@ppmt.pl

  Więcej

  Dział ofertowania

  tel. (58) 721 94 16
  ofertowanie@ppmt.pl

  Więcej

  Dział finansowo-księgowy

  tel. (58) 721 91 73
  finansowy@ppmt.pl

  Więcej

  Dział analiz i kontrolingu

  tel. (58) 721 53 11
  ekonomiczny@ppmt.pl

  Więcej

  Dział zakupów i gospodarki materiałowej

  tel. (58) 721 57 05
  zaopatrzenie@ppmt.pl

  Więcej

  Sekcje zamiejscowe

  Sekcja Gdańsk

  ul. Sandomierska 17
  80-051 Gdańsk

  tel./fax (58) 721 56 66
  magazyn tel. (58)721 56 66 wew. 812
  e-mail: sgk@ppmt.pl

  Sekcja Gdynia

  ul. Osada Kolejowa 5A
  81-220 Gdynia

  tel. (58) 721 14 75
  fax (58) 721 21 17
  e-mail: sga@ppmt.pl

  Sekcja Malbork

  ul. Słoneczna 11
  82-200 Malbork

  tel./fax (55) 622 13 01
  e-mail: smk@ppmt.pl

  Sekcja Inowrocław

  ul. Magazynowa 41
  88-100 Inowrocław

  tel./fax (52) 518 44 83
  e-mail: siw@ppmt.pl

  Sekcja Bydgoszcz
  Sekcja Elektroenergetyczna

  ul. Inwalidów 5a
  85-749 Bydgoszcz

  tel./fax (52) 518 54 49
  e-mail: sbz@ppmt.pl

  Baza Nawierzchniowa Maksymilianowo

  ul. Warsztatowa 6
  86-021 Maksymilianowo

  tel./fax (52) 518 32 18
  e-mail: bnm@ppmt.pl

  Dla mediów

  Dla mediów

  Rzecznik prasowy
  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

  Telefon TEL.:
  (22) 473 30 02
  662 114 900
  E-Mail E-MAIL:
  rzecznik@plk-sa.pl