Kontakt

Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno – Torowe sp. z o.o.

Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

Adres:
80-051 Gdańsk
ul. Sandomierska 19

KRS 0000039372
Regon 192547620
NIP 583-27-54-002

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

TEL./ FAX:

(58) 721 55 78

E-MAIL

ppmt@ppmt.pl

Centrala

Biuro Zarządu

Sekretariat

tel. (58) 721 55 78 wew. 150
ppmt@ppmt.pl

Wydział napraw i utrzymania infrastruktury

Zespół realizacji robót utrzymaniowych

tel. (58) 721 92 12
techniczny@ppmt.pl

Wydział zaplecza technicznego i logistyki

Dział zarządzania taborem i przewozami

tel. (58) 721 51 75
mechaniczny@ppmt.pl

Dział organizacyjno-prawny

 

tel. (58) 721 55 78 wew. 157
prawny@ppmt.pl

Dział pracowniczy

 

tel. (58) 721 51 40
pracowniczy@ppmt.pl

Dział ofertowania

 

tel. (58) 721 94 16
ofertowanie@ppmt.pl

Dział finansowo-księgowy

 

tel. (58) 721 91 73
finansowy@ppmt.pl

Dział analiz i kontrolingu

 

tel. (58) 721 53 11
ekonomiczny@ppmt.pl

Dział zakupów i gospodarki materiałowej

 

tel. (58) 721 57 05
zaopatrzenie@ppmt.pl

Sekcje zamiejscowe

Sekcja Gdańsk

 

ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk

tel./fax (58) 721 56 66
magazyn tel. (58) 721 56 66 wew.812
sgk@ppmt.pl

Sekcja Gdynia

 

ul. Osada Kolejowa 5A
81-220 Gdynia

tel. (58) 721 14 75
fax (58) 721 21 17
sga@ppmt.pl

Sekcja Malbork

 

Ul. Słoneczna 11
82-200 Malbork

tel. (55) 622 13 01
smk@ppmt.pl

Sekcja Inowrocław

 

ul. Magazynowa 41
88-100 Inowrocław

tel./fax (52) 518 44 83
siw@ppmt.pl

Sekcja Bydgoszcz

 Sekcja Elektroenergetyczna

ul. Inwalidów 5A
850749 Bydgoszcz

tel./fax (52) 518 54 49
sbz@ppmt.pl

Baza Nawierzchniowa

 Maksymilianowo

ul. Warsztatowa 6
86-021 Maksymilianowo

tel./fax (52) 518 32 18
bnm@ppmt.pl

Dla mediów

Rzecznik prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

TEL./ FAX:

(22) 473 30 02
662 114 900

E-MAIL

rzecznik@plk-sa.pl

Linki zewnętrzne