• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Oferta2018-02-06T09:27:11+00:00
  Ponad
  60 lat doświadczenia
  w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

  Spółka Oferta

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o. dzięki dysponowaniu wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą, dobrze wyposażonymi warsztatami wraz z centrum obróbczym, specjalistycznymi maszynami oraz własnym taborem kolejowym świadczy dziś usługi w zakresie:

  • Naprawy i modernizacji nawierzchni kolejowej,
  • Wynajmu maszyn i sprzętu,
  • Naprawy maszyn do robót torowych,
  • Naprawy podzespołów,
  • Naprawy sprzętu drobnego,
  • Prac z zakresu obróbki skrawaniem.

  Poprzez efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału ludzkiego, w połączeniu z oferowaniem bogatego parku maszynowego PPM-T realizuje pełen zakres specjalistycznych usług związanych z naprawą, ulepszeniem i odtworzeniem infrastruktury kolejowej.

  1. Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:
   • budowa nowych torów i rozjazdów,
   • modernizacja istniejących odcinków linii kolejowych (bocznic kolejowych)
   • wymiany nawierzchni kolejowej z modernizacją układów geometrycznych torów
   • modernizacja układów geometrycznych połączeń torów – wymiany rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów
   • budowa i modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych
  1. Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:
   • mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej
   • mechaniczne podbijanie torów i rozjazdów z regulacją w planie i profilu
   • wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
   • poprawienie stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
   • naprawy i bieżące utrzymanie przejazdów kolejowo – drogowych
   • odchwaszczanie ciągów linii kolejowych
   • utrzymanie pasów przeciwpożarowych
   • zapewnienie ciągłości ruchu kolejowego poprzez likwidację skutków:
    • złych warunków atmosferycznych
    • wypadków kolejowych
  1. Budowa i modernizacja podtorza kolejowego:
   • budowa podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic
   • modernizacja podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic w zakresie:
    • zabudowy geosyntetyków
    • budowy i odtwarzania warstw ochronnych
  1. Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie:
   • budowy nowych i modernizacji istniejących ciągów odwodnieniowych (rowy ziemne, rowy umocnione, drenaże, drenokolektory, kolektory)
   • przebudowy i umocnienia skarp
  1. Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)
  2. Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego:
   • likwidacja miejscowych uszkodzeń podtorza (wychlapy, wysadziny, itp.)
   • bieżące utrzymanie ciągów odwodnieniowych
  1. Naprawy i bieżące utrzymanie oraz wykonywanie okresowych przeglądów budynków infrastruktury kolejowej
  2. Przygotowanie i obsługa realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej w zakresie:
   • pełnienia obowiązków inwestora zastępczego
   • opracowywania projektów budowlanych,
   • opracowywania dokumentacji wykonawczych i technologicznych
   • obsługi geodezyjnej robót torowych i podtorzowych
   • wynajmu maszyn i sprzętu do robót torowych
  1. Spedycja i transport materiałów nawierzchni kolejowej i maszyn do robót torowych
   • materiały podsypkowe (tłuczeń, kliniec, pospółka)
   • wyroby betonowe (podkłady, podrozjazdnice, płyty przejazdowe, koryta odwodnieniowe, ścianki peronowe)
   • wyroby drewniane (podkłady, podrozjazdnice)
   • wyroby stalowe (szyny, rozjazdy, części rozjazdowe, akcesoria)

  Z uwagi na fakt, że przedsiebiorstwo nasze prowadzi działalnośc związaną z bodową i utzrymaniem nawierzchni kolejowej, posiadamy pełny asortyment maszyn i sprzętu niezbędnego pzry realizacji tego typu zadań. Proponujemy Państwu między innymi następujące maszyny i sprzęt do wynajmu łącznie z obsługą operatorską.

  MASZYNY CIĘŻKIE

  • Podbijarka toru typu MD, PT, CSM
  • Podbijarka rozjazdu typu PLM, PR, UNIMAT
  • Profilarka tłucznia typu ZTU, USP
  • Profilarka ław torowiska typu PŁT
  • Dynamiczny stabilizator toru typu DGS
  • Oczyszczarka toru type OT
  • Oczyszczarka tłucznia typu RM80
  • Żurawie kolejowe typu EDK 300/5, EDK 750
  • Dźwig układowy typu UK
  • Wózek motorowy WM-15
  • Transporter materiałów sypkich typu TMS 40, MFS-40
  • Pociąg do odchwaszczania CHOT
  • Koparka rowów KR-500
  • Koparka dwudrogowa ATLAS 1604 K ZW

  SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

  • Wiertarki do szyn PR-8
  • Szlifierki do szyn MP-12; S-150SH
  • Zakretarki do szyn ZS-4,5
  • Płyta wibracyjna DSP; DPU
  • Młot udarowy BH-15

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o w Gdańsku, specjalizując się w naprawach wysokowydajnych maszyn do robót torowych poleca się w zakresie napraw następujących maszyn produkcji firmy Plasser & Theurer oraz produkcji firm polskich:

  1. Podbijarki rozjazdu typu PLM, PR, UNIMAT w zakresie:
   • Naprawy bieżące przed i po sezonie eksploatacyjnym
   • Naprawy rewizyjne podwozi
   • Naprawy średnie
   • Naprawy główne
  1. Podbijarki toru typu MD, PT, CSM w zakresie:
   • Naprawy bieżące przed i po sezonie eksploatacyjnym
   • Naprawy rewizyjne podwozi
   • Naprawy średnie
   • Naprawy główne
  1. Podbijarki toru typu USP, ZTU 300 w zakresie:
   • Naprawy bieżące przed i po sezonie eksploatacyjnym
   • Naprawy rewizyjne podwozi
   • Naprawy średnie
   • Naprawy główne
  1. Żurawie kolejowe typu EDK300/5 w zakresie:
   • Naprawy rewizyjne
   • Naprawy średnie
   • Naprawy główne
  1. Wózki motorowe typy WM-10, WM-15 w zakresie:
   • Naprawy rewizyjne podwozi
   • Naprawy średnie
   • Naprawy główne
  1. Pługi i zespoły odśnieżne typu 411S, PSE w zakresie:
   • Przygotowanie do sezonu zimowego
   • Nadzór eksploatacyjny w sezonie zimowym

  Dostosowując się do potrzeba i oczekiwań klientów przeprowadzamy również naprawy awaryjne w/w maszyn, w innych, ograniczonych, określonych przez klienta zakresach, bądź też ograniczając się jedynie do określonych podzespołów.

  Naprawiamy urządzenia dźwigowe oraz urządzenia ciśnieniowe takie jak zbiorniki powietrza i azotowe akumulatory hydrauliczne.
  Przeprowadzamy odbiory przez Transportowy Dozór Techniczny (posiadamy uprawnienia NR TDT-N-61/01).

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Spółka z o.o. w Gdańsku, wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, chcących zapewnić ciągłość eksploatacyjną posiadanych maszyn, wykonuje naprawy uszkodzonych zespołów wymontowanych z maszyn torowych i dostarczonych do naszego przedsiębiorstwa , a w szczególności:

  1. Zespoły podbijające 200 do maszyn typu MD, PT
  2. Zespoły podbijające 100 do maszyn typu PLM, PR
  3. Zespoły podnosząco-nasuwające do maszyn typu MD, PT
  4. Zespoły podnosząco-nasuwające do maszyn typu PLM, PR
  5. Skrzynie biegów AK 6-80
  6. Przekładnie rozdzielczo -różnicowe 300
  7. Przekładnie główne 00
  8. Przekładnie nawrotne P-10 od WM-15
  9. Przekładnie nawrotne od wózków motorowych WM-10
  10. Przekładnie napędowe ZT-02.06.00.2.00

  Ponadto przeprowadzamy regenerację

  • Siłowników hydraulicznych i pneumatycznych do maszyn wszystkich typów
  • Dźwigni podbijaków do maszyn typu MD, PT, PLM, PR, CSM
  • Korpusów agregatów podbijających i nasuwających
  • Naprawy rewizyjne akumulatorów hydraulicznych – odbiór przez TDT
  • Naprawy rewizyjne żurawików na wózkach motorowych – odbiór przez TDT

  Znając asortyment sprzętu drobnego jaki występuje w zakładach zajmujących się naprawą i utrzymaniem nawierzchni kolejowej, jak również znając wymagany zakres ich napraw, proponujemy swoje usługi w zakresie naprawy następujących urządzeń:

  1. Wiertarka spalinowa PR-8
  2. Podbijak spalinowy Pionjär 120, Pionjär 130, Pionjär 150
  3. Szlifierki MP-12, MC-3
  4. Zakrętarka mechaniczna ZM-2SH
  5. Zakrętarka spalinowa ZS-4,5B (w tym zmiana silnika S101 na silnik HONDA)
  6. Wiertarka spalinowa WS-34C
  7. Wiertarka spalinowa WSH34-SH
  8. Regulacja i naprawa silnika BERNARD 249
  9. Inny sprzęt w zakresie przeglądów bieżących, regulacji i napraw awaryjnych

  Dysponując dobrze wyposażonymi warsztatami oraz specjalistycznymi obrabiarkami zapewniającymi właściwą realizację nawet najbardziej wymagających założeń procesu technologicznego, proponujemy szeroki wachlarz usług z zakresu obróbki skrawaniem.

  1. Prace tokarskie
   • Wykonanie na tokarkach konwencjonalnych
   • Wykonanie na tokarkach sterowanych numerycznie
   • Obróbka stali zwykłych i stopowych, stali nierdzewnych, brązów oraz innych materiałów własnych lub powierzonych
   • Długość toczenia max 2000 mm; średnica toczenia nad łożem 570 mm
  1. Prace frezarskie
   • Frezowanie płaszczyzn
   • Frezowanie pod kątem
   • Frezowanie odlewów, korpusów i brył w granicach gabarytowych 630x200x360 mm
   • Frezowanie kół zębatych o zębach prostych i skośnych ¢ max 500 mm; m max = 8
   • Frezowanie ślimacznic
  1. Prace szlifierskie
   • Szlifowanie kół zębatych
   • Szlifowanie wałków
   • Szlifowanie otworów
   • Szlifowanie płaszczyzn
  1. Prace na wytaczarkach
  2. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
   • Hartowanie oraz ulepszanie cieplne stali
   • Nawęglanie

  Polegając na naszych możliwościach technicznych oraz wieloletnim doświadczeniu możemy zaoferować Państwu wszechstronną pomoc w regeneracji i produkcji części zamiennych wg Waszej dokumentacji jak również w oparciu o nasze własne opracowania.

  Ponadto oferujemy

  • Usługi w zakresie prac ślusarskich i montażowych
  • Spawania elektrycznego i gazowego
  • Cięcia prętów wraz z frezowaniem czół i wykonaniem nakiełków
  • Cięcia blach gr. max 14mm