Ponad
65 lat doświadczenia
w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

Spółka Oferta

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o. dzięki dysponowaniu wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą, dobrze wyposażonymi warsztatami wraz z centrum obróbczym, specjalistycznymi maszynami oraz własnym taborem kolejowym świadczy dziś usługi w zakresie:

 • Naprawy i modernizacji nawierzchni kolejowej,
 • Wynajmu maszyn i sprzętu,
 • Naprawy maszyn do robót torowych,
 • Naprawy podzespołów,
 • Naprawy sprzętu drobnego,
 • Prac z zakresu obróbki skrawaniem.

Poprzez efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału ludzkiego, w połączeniu z oferowaniem bogatego parku maszynowego PPM-T realizuje pełen zakres specjalistycznych usług związanych z naprawą, ulepszeniem i odtworzeniem infrastruktury kolejowej.

 1. Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:
  • budowa nowych torów i rozjazdów,
  • modernizacja istniejących odcinków linii kolejowych (bocznic kolejowych)
  • wymiany nawierzchni kolejowej z modernizacją układów geometrycznych torów
  • modernizacja układów geometrycznych połączeń torów – wymiany rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów
  • budowa i modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych
 1. Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:
  • mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej
  • mechaniczne podbijanie torów i rozjazdów z regulacją w planie i profilu
  • wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
  • poprawienie stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
  • naprawy i bieżące utrzymanie przejazdów kolejowo – drogowych
  • odchwaszczanie ciągów linii kolejowych
  • utrzymanie pasów przeciwpożarowych
  • zapewnienie ciągłości ruchu kolejowego poprzez likwidację skutków:
   • złych warunków atmosferycznych
   • wypadków kolejowych
 1. Budowa i modernizacja podtorza kolejowego:
  • budowa podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic
  • modernizacja podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic w zakresie:
   • zabudowy geosyntetyków
   • budowy i odtwarzania warstw ochronnych
 1. Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie:
  • budowy nowych i modernizacji istniejących ciągów odwodnieniowych (rowy ziemne, rowy umocnione, drenaże, drenokolektory, kolektory)
  • przebudowy i umocnienia skarp
 1. Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)
 2. Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego:
  • likwidacja miejscowych uszkodzeń podtorza (wychlapy, wysadziny, itp.)
  • bieżące utrzymanie ciągów odwodnieniowych
 1. Naprawy i bieżące utrzymanie oraz wykonywanie okresowych przeglądów budynków infrastruktury kolejowej
 2. Przygotowanie i obsługa realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej w zakresie:
  • pełnienia obowiązków inwestora zastępczego
  • opracowywania projektów budowlanych,
  • opracowywania dokumentacji wykonawczych i technologicznych
  • obsługi geodezyjnej robót torowych i podtorzowych
  • wynajmu maszyn i sprzętu do robót torowych
 1. Spedycja i transport materiałów nawierzchni kolejowej i maszyn do robót torowych
  • materiały podsypkowe (tłuczeń, kliniec, pospółka)
  • wyroby betonowe (podkłady, podrozjazdnice, płyty przejazdowe, koryta odwodnieniowe, ścianki peronowe)
  • wyroby drewniane (podkłady, podrozjazdnice)
  • wyroby stalowe (szyny, rozjazdy, części rozjazdowe, akcesoria)
Z uwagi na fakt, że przedsiebiorstwo nasze prowadzi działalnośc związaną z bodową i utzrymaniem nawierzchni kolejowej, posiadamy pełny asortyment maszyn i sprzętu niezbędnego pzry realizacji tego typu zadań. Proponujemy Państwu między innymi następujące maszyny i sprzęt do wynajmu łącznie z obsługą operatorską.

MASZYNY CIĘŻKIE

 • Podbijarka toru typu MD 07-32, PT-800, CSM 09-32,
 • Podbijarka rozjazdu typu PLM 07-275, UNIMAT 4S, UNIMAT 09-32/4S Dynamic,
 • Profilarka tłucznia typu ZTU-300, USP-303, USP-403,
 • Dynamiczny stabilizator toru typu DGS -62N,
 • Oczyszczarka tłucznia typu OT-400, RM-80,
 • Żurawie kolejowe typu EDK 300/5, EDK 750,
 • Transporter materiałów sypkich typu TMS-40, MFS-40, MFS-100,
 • Zgrzewarka szyn typu PRSM-4,
 • Zgrzewarka dwudrogowa typu KCM007 z głowicą zgrzewającą K922-1,
 • Pojazd drogowo-szynowy do utrzymania sieci typu ZDS-5K,
 • Pociąg do odchwaszczania CHOT,
 • Platforma załadowcza typu PZ-01,
 • Wózek motorowy typu WM-15,
 • Koparka dwudrogowa typu ATLAS 1604 K ZW.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o w Gdańsku, specjalizując się w naprawach wysokowydajnych maszyn do robót torowych poleca się w zakresie napraw następujących maszyn produkcji firmy Plasser & Theurer oraz produkcji firm polskich:

 1. Podbijarki rozjazdu typu PLM, PR, UNIMAT w zakresie:
  • Naprawy bieżące przed i po sezonie eksploatacyjnym
  • Naprawy rewizyjne podwozi
  • Naprawy średnie
  • Naprawy główne
 1. Podbijarki toru typu MD, PT, CSM w zakresie:
  • Naprawy bieżące przed i po sezonie eksploatacyjnym
  • Naprawy rewizyjne podwozi
  • Naprawy średnie
  • Naprawy główne
 1. Podbijarki toru typu USP, ZTU 300 w zakresie:
  • Naprawy bieżące przed i po sezonie eksploatacyjnym
  • Naprawy rewizyjne podwozi
  • Naprawy średnie
  • Naprawy główne
 1. Żurawie kolejowe typu EDK300/5 w zakresie:
  • Naprawy rewizyjne
  • Naprawy średnie
  • Naprawy główne
 1. Wózki motorowe typy WM-10, WM-15 w zakresie:
  • Naprawy rewizyjne podwozi
  • Naprawy średnie
  • Naprawy główne
 1. Pługi i zespoły odśnieżne typu 411S, PSE w zakresie:
  • Przygotowanie do sezonu zimowego
  • Nadzór eksploatacyjny w sezonie zimowym

Dostosowując się do potrzeba i oczekiwań klientów przeprowadzamy również naprawy awaryjne w/w maszyn, w innych, ograniczonych, określonych przez klienta zakresach, bądź też ograniczając się jedynie do określonych podzespołów.

Naprawiamy urządzenia dźwigowe oraz urządzenia ciśnieniowe takie jak zbiorniki powietrza i azotowe akumulatory hydrauliczne.
Przeprowadzamy odbiory przez Transportowy Dozór Techniczny (posiadamy uprawnienia NR TDT-N-61/01).

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Spółka z o.o. w Gdańsku, wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, chcących zapewnić ciągłość eksploatacyjną posiadanych maszyn, wykonuje naprawy uszkodzonych zespołów wymontowanych z maszyn torowych i dostarczonych do naszego przedsiębiorstwa , a w szczególności:

 1. Zespoły podbijające 200 do maszyn typu MD, PT
 2. Zespoły podbijające 100 do maszyn typu PLM, PR
 3. Zespoły podnosząco-nasuwające do maszyn typu MD, PT
 4. Zespoły podnosząco-nasuwające do maszyn typu PLM, PR
 5. Skrzynie biegów AK 6-80
 6. Przekładnie rozdzielczo -różnicowe 300
 7. Przekładnie główne 00
 8. Przekładnie nawrotne P-10 od WM-15
 9. Przekładnie nawrotne od wózków motorowych WM-10
 10. Przekładnie napędowe ZT-02.06.00.2.00

Ponadto przeprowadzamy regenerację

 • Siłowników hydraulicznych i pneumatycznych do maszyn wszystkich typów
 • Dźwigni podbijaków do maszyn typu MD, PT, PLM, PR, CSM
 • Korpusów agregatów podbijających i nasuwających
 • Naprawy rewizyjne akumulatorów hydraulicznych – odbiór przez TDT
 • Naprawy rewizyjne żurawików na wózkach motorowych – odbiór przez TDT

Znając asortyment sprzętu drobnego jaki występuje w zakładach zajmujących się naprawą i utrzymaniem nawierzchni kolejowej, jak również znając wymagany zakres ich napraw, proponujemy swoje usługi w zakresie naprawy następujących urządzeń:

 1. Wiertarka spalinowa PR-8
 2. Podbijak spalinowy Pionjär 120, Pionjär 130, Pionjär 150
 3. Szlifierki MP-12, MC-3
 4. Zakrętarka mechaniczna ZM-2SH
 5. Zakrętarka spalinowa ZS-4,5B (w tym zmiana silnika S101 na silnik HONDA)
 6. Wiertarka spalinowa WS-34C
 7. Wiertarka spalinowa WSH34-SH
 8. Regulacja i naprawa silnika BERNARD 249
 9. Inny sprzęt w zakresie przeglądów bieżących, regulacji i napraw awaryjnych

Dysponując dobrze wyposażonymi warsztatami oraz specjalistycznymi obrabiarkami zapewniającymi właściwą realizację nawet najbardziej wymagających założeń procesu technologicznego, proponujemy szeroki wachlarz usług z zakresu obróbki skrawaniem.

 1. Prace tokarskie
  • Wykonanie na tokarkach konwencjonalnych
  • Wykonanie na tokarkach sterowanych numerycznie
  • Obróbka stali zwykłych i stopowych, stali nierdzewnych, brązów oraz innych materiałów własnych lub powierzonych
  • Długość toczenia max 2000 mm; średnica toczenia nad łożem 570 mm
 1. Prace frezarskie
  • Frezowanie płaszczyzn
  • Frezowanie pod kątem
  • Frezowanie odlewów, korpusów i brył w granicach gabarytowych 630x200x360 mm
  • Frezowanie kół zębatych o zębach prostych i skośnych ¢ max 500 mm; m max = 8
  • Frezowanie ślimacznic
 1. Prace szlifierskie
  • Szlifowanie kół zębatych
  • Szlifowanie wałków
  • Szlifowanie otworów
  • Szlifowanie płaszczyzn
 1. Prace na wytaczarkach
 2. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
  • Hartowanie oraz ulepszanie cieplne stali
  • Nawęglanie

Polegając na naszych możliwościach technicznych oraz wieloletnim doświadczeniu możemy zaoferować Państwu wszechstronną pomoc w regeneracji i produkcji części zamiennych wg Waszej dokumentacji jak również w oparciu o nasze własne opracowania.

Ponadto oferujemy

 • Usługi w zakresie prac ślusarskich i montażowych
 • Spawania elektrycznego i gazowego
 • Cięcia prętów wraz z frezowaniem czół i wykonaniem nakiełków
 • Cięcia blach gr. max 14mm