Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-112/2023r.)  na zakup podkładów strunobetonowych typu PS93/94/49E1/SB na roboty nawierzchniowe na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy  na warunkach  zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-112/2023r.) na zakup podkładów strunobetonowych typu PS93/94/49E1/SB na roboty nawierzchniowe na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

WARUNKI ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz ofertowy Zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia - Oświadczenie Zał. Nr 3 do Warunków Zamówienia - Umowa Wynik postępowania na podkłady (ZLK Bydgoszcz)

czytaj dalej
Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i koordynację międzybranżową urządzeń technologicznych Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 19

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i koordynację międzybranżową urządzeń technologicznych Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 19

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr DZ-CAPEX-U0001.23) na dostawę, montaż i koordynację międzybranżową urządzeń technologicznych Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A....

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Roboty utrzymaniowo – naprawcze z wymianą toru klasycznego na bezstykowy na linii kolejowej Nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój na odcinku Włoszczowice – Busko Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi”.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:   Wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Roboty utrzymaniowo – naprawcze z wymianą...

czytaj dalej
Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-112/2023r.)  na zakup podkładów strunobetonowych typu PS93/94/49E1/SB na roboty nawierzchniowe na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy  na warunkach  zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Prace na linii nr 63 na odcinku Dorohusk – Chełm, Etap II” w ramach projektu pn.:”Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Dorohusk – Jagodin.”.

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:   Wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Prace na linii nr 63 na odcinku...

czytaj dalej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Roboty utrzymaniowo – naprawcze z wymianą toru klasycznego na bezstykowy na linii kolejowej Nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój na odcinku Włoszczowice – Busko Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi”.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Roboty utrzymaniowo – naprawcze z wymianą toru klasycznego na bezstykowy na linii kolejowej Nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój na odcinku Włoszczowice – Busko Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi”.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:   Wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Roboty utrzymaniowo – naprawcze z wymianą...

czytaj dalej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót specjalistycznych wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nasypu kolejowego wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa nasypu kolejowego na odcinkach km: 348,430 – 348,600 oraz 349,100 – 349,240 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa”.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót specjalistycznych wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nasypu kolejowego wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa nasypu kolejowego na odcinkach km: 348,430 – 348,600 oraz 349,100 – 349,240 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa”.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na: Wykonanie robót specjalistycznych wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nasypu kolejowego wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi w ramach...

czytaj dalej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej, energetyki, automatyki i telekomunikacji oraz robót towarzyszących w związku z realizacją zadania pn. ,,Wzmocnienie podtorza na linii nr 18 Kutno-Piła Gł. Wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego-Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej, energetyki, automatyki i telekomunikacji oraz robót towarzyszących w związku z realizacją zadania pn. ,,Wzmocnienie podtorza na linii nr 18 Kutno-Piła Gł. Wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego-Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na: Wykonanie robót branży torowej, energetyki, automatyki i telekomunikacji oraz robót towarzyszących w związku z realizacją zadania pn. ,,Wzmocnienie...

czytaj dalej