• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Ogłoszenia2019-03-21T11:50:29+02:00
  Ponad
  60 lat doświadczenia
  w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

  Ogłoszenia

  12Sie 2019

  Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo-torowej, dopuszczonej do eksploatacji w ruchu kolejowym i drogowym

  Sierpień 12, 2019|Ogłoszenia, Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na dostawę maszyny budowlanej - koparki dwudrogowej drogowo-torowej, dopuszczonej do [...]

  7Sie 2019

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: branży torowej i odwodnienia, branży drogowej, peronów, obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, powykonawczej) z usługami towarzyszącymi m.in.: opracowania związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów wraz z ich wycinką i wykonaniem pasów przeciwpożarowych w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”

  Sierpień 7, 2019|Zamówienia|

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: branży torowej i odwodnienia, branży drogowej, peronów, obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, powykonawczej) z [...]

  6Sie 2019

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn.”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″

  Sierpień 6, 2019|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn."Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr [...]

  6Sie 2019

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 39 z podziałem na dwa zadania”

  Sierpień 6, 2019|Zamówienia|

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 39 z podziałem na dwa zadania” Opublikowano [...]

  26Lip 2019

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji wraz z usługami towarzyszącymi w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”

  Lipiec 26, 2019|Zamówienia|

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, powykonawczej wraz z usługami towarzyszącymi w tym: koordynacja, badania geotechniczne (laboratorium), koncepcja projektowa wizualizacje oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji [...]

  24Lip 2019

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obsługi geodezyjnej dla realizacji projektu pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″

  Lipiec 24, 2019|Zamówienia|

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obsługi geodezyjnej dla realizacji projektu pn. "ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA - [...]