• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Ogłoszenia2019-03-21T11:50:29+02:00
  Ponad
  60 lat doświadczenia
  w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

  Ogłoszenia

  12Mar 2019

  Informacje dodatkowe ( pismo informacyjne oraz Zał. nr 3 Wzór Umowy Zakupowej) do postępowania na zakup akcesoriów kolejowych ogłoszonego w dniu 01.03.2019r. nr FZ-901-08/2019r.

  Marzec 12, 2019|Zamówienia|

  Pismo informacyjne i zał. nr 3 Umowa Zakupowa

  8Mar 2019

  Informacja o wyniku postępowania zakupowego na świadczenie usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej w 2019 roku oraz w I kwartale 2020 roku nr NUa-407/03/2019.

  Marzec 8, 2019|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr NUa-407-03-2019 dotyczącego świadczenia usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w [...]

  27Lut 2019

  Informacja o wyniku postępowania zakupowego dotyczącego świadczenia usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, które pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego nr NUa-407-02/2019.

  Luty 27, 2019|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr NUa-407-02-2019 dotyczącego świadczenia usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, [...]

  18Lut 2019

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej w 2019 roku oraz w I kwartale 2020 roku.

  Luty 18, 2019|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w ramach [...]

  12Lut 2019

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, które pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

  Luty 12, 2019|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, które [...]