Realizując strategię rozwoju parku maszynowego, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę pojazdu drogowo-szynowego. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do utrzymania i naprawy sieci trakcyjnej.

Klasyczny ciężki pojazd samochodowy posiadał będzie dodatkowo możliwość poruszania się po torach kolejowych, dzięki czemu będzie mógł szybko przemieszczać się w obrębie realizowanych robót.
Podstawę konstrukcyjną pojazdu stanowić będzie podwozie samochodu VOLVO, na którym zabudowane zostaną urządzenia takie, jak:
• pantograf z układem pomiarowym położenia sieci,
• ruchomy podest roboczy do pracy na wysokości,
• hydrauliczna wypornica sieci trakcyjnej,
• sterowany radiowo żuraw hydrauliczny,
• kontener warsztatowy,
• wciągarki do naciągu zerwanej sieci.
Ponadto pojazd wyposażony będzie w inne narzędzia i oprzyrządowanie niezbędne do pracy przy regulacji, naprawie i utrzymaniu sieci trakcyjnej oraz urządzenia do zachowania bezpieczeństwa pracy przy ich wykonywaniu.

Podstawową zaletą pojazdu będzie jego mobilność. Niezależność od rozkładu jazdy, niezbędnego do poruszania się pojazdów kolejowych, da możliwość zmiany lokalizacji poprzez przejazd po drogach publicznych. Maszyna będzie posiadała możliwość wkolejania się na tory kolejowe w praktycznie dowolnym miejscu w pobliżu wykonywanych robót. Odbywać się to będzie za pomocą kolejowego układu jezdnego, składającego się z dwóch dwuosiowych wózków jezdnych. Pozwalać one będą na osiąganie prędkości do 40 km/h.

Pojazd stanowić będzie zaplecze techniczne Sekcji Elektroenergetycznej, która rozpoczęła swoje działanie w bieżącym roku. Dostawa nastąpi na początku 2019 roku, a dostawcą sprzętu jest firma „RAFKO” KUC sp. j.