Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 26 lipca 2019 r. podpisały umowę na modernizację linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele. Wartość inwestycji to 314,7 mln zł netto.

Roboty na linii kolejowej nr 35 rozpoczną się w 2020 roku, a ich zakończenie planowane jest w 2022 roku. Projekt realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Po zrealizowaniu robót przez PPM-T składy pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Dzięki modernizacji pociągi wrócą na nieczynną od 18 lat linię.

Inwestycja obejmująca 60 km odcinek linii kolejowej ma strategiczne znaczenie, zwłaszcza dla północno-wschodniej części Mazowsza. Jej celem jest m.in. zwiększenie potencjału gospodarczego i atrakcyjności regionu. W ramach umowy przebudowanych zostanie 20 obiektów inżynieryjnych w tym 14 przepustów i 6 mostów. Wymieniona zostanie także konstrukcja 250-metrowego mostu na rzece Narew. Modernizacja zapewni komfort podróżnym, którzy wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych peronów na stacjach Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka i Chorzele oraz przystanków Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka. Nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) w Ostrołęce, zapewni również sprawne podróże, a przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zdecydowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa. Mieszkańcy gmin położonych wzdłuż linii kolejowej nr 35 zyskają lepszy dojazd do Warszawy i zakładów pracy w Chorzelach. Powstaną lepsze warunki dla transportu towarowego.