Przedmiotem najnowszej inwestycji Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. jest dwudrogowa maszyna służąca do zgrzewania szyn kolejowych. Zgrzewarka wyposażona  będzie w specjalne głowice do zgrzewania elektrooporowego szyn kolejowych o profilu 60E1 i 49E1 wykonanych z materiału R260 lub R350HT. Urządzenie stanowi silny fundament rozwoju parku maszynowego  oraz wzmacnia pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Nowoczesna konstrukcja oraz zastosowane rozwiązanie dwudrogowe (poruszanie się po drogach kołowych oraz torze kolejowym) umożliwia sprawne i efektywne prowadzenie robót torowych związanych ze zgrzewaniem szyn w torze oraz pozwala na szybszy transport maszyny na miejsce robót. Dzięki zwiększonej mobilności zgrzewarki usprawniony zostanie proces utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. Dostawcą sprzętu jest firma KZESO Machinery sp. z o.o.