Podczas podpisania umowy w dniu 14 sierpnia 2018 r. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. reprezentowali Czesław Stec – Członek Zarządu oraz Eugeniusz Dąbek – Prokurent, natomiast w imieniu firmy Rail Capital Partners sp. z o.o. umowę podpisali Ireneusz Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Roman Pluciński – Członek Zarządu.

Przedmiotem umowy jest najem nowo wyprodukowanej przez PESA Bydgoszcz S.A. lokomotywy elektrycznej typu 111Ed Gama ze spalinowym modułem dojazdowym MARATHON. Napęd spalinowy tej nowoczesnej maszyny umożliwi odprowadzanie pociągu spod sieci trakcyjnej na niezelektryfikowaną bocznicę, bez konieczności zamiany i oczekiwania na lokomotywę manewrową. Nowy pojazd trakcyjny pozwoli na prowadzenie pociągu o masie powyżej 3 000 ton, co zapewni transport około 1750 ton ładunku.

Długoterminowy najem nowoczesnego sprzętu od Rail Capital Partners sp. z o.o. umożliwi dostawy kruszyw na roboty budowlane branży kolejowej realizowane przez PPMT w latach 2019 – 2021.