Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. przekazała w kwietniu 2020 r. kwotę 0,5 mln zł na rzecz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Środki będą przeznaczone na adaptację laboratorium dla potrzeb wykonywania badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz doposażenie laboratorium w urządzenia i niezbędny sprzęt.

Łącznie od chwili ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Grupa Kapitałowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do której należy nasza spółka, skierowała 4 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali.

Władze PPM-T uznają, że wsparcie personelu medycznego pozostaje jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed spółkami skarbu państwa, prowadzącymi swoją działalność z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej. Mamy nadzieję, że pomoc naszej firm pozwoli szybciej i sprawniej zwalczać epidemię i wspomagać partnerów biznesowych spółki.

Wsparcie otrzymane przez Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie pozwoli na doposażenie laboratorium wykonującego badania w kierunku SARS-CoV-2 w niezbędny sprzęt i testy, zabezpieczenie personelu medycznego w środki ochrony osobistej oraz podjęcie wszelkich działań niezbędnych w trudnej sytuacji epidemiologicznej.