Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o. o. w Gdańsku informuje, o wszczęciu postępowania zakupowego na:

 • Kompleksowe prace budowlane na odcinku Gardeja – Kwidzyn w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert upływa: 08.04.2021 r. godz. 10.00

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
 4. Zakres robót
 5. PFU (200MB)
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora (300MB)
 7. Dokumentacja projektowa (1GB)

Aktualizacja 06.04.2021

 1. Pytania i odpowiedzi – 06.04.2021

Aktualizacja 07.04.2021

 1. Pytania i odpowiedzi – 07.04.2021

Aktualizacja 10.05.2021

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty