Uroczyste podpisanie umowy na realizację robót budowlanych na linii kolejowej nr 221 odbyło się 25 czerwca 2020 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Uczestniczyli w nim Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pan Ireneusz Merchel, Prezes Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. – Pan Artur Szumisz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Olsztynie – Pan Krzysztof Wałdowski.

Nasza spółka zaprojektuje i przebuduje na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. trasę Dobre Miasto – Orneta. Prace na tym odcinku zaplanowano na lata 2020-2021. Inwestycja za
60 mln zł usprawni codzienne dojazdy mieszkańców do pracy, wzrośnie też komfort podróży i skróci się czas przejazdu pociągiem na trasie Braniewo – Olsztyn. W następnym etapie – w latach 2022-2023 – zaplanowano kontynuowanie przebudowy trasy z Ornety w kierunku Pieniężna.

Prace na trasie Dobre Miasto – Orneta obejmą wymianę torów i roboty na 38 obiektach inżynieryjnych – przepustach, wiaduktach i mostach. Po przebudowie peronu w miejscowości Bzowiec podróżni wygodniej wsiądą do pociągów. Obiekt zostanie wyposażony w ławki, wiatę i gabloty informacyjne. Dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszani się zapewni pochylnia. Przebudowa obejmie także 15 przejazdów kolejowo-drogowych.

Po realizacji całego zakresu projektu pociągi przyspieszą do 100 km/h oferując krótszy czas przejazdu na trasie Braniewo – Olsztyn. Poprawią się także warunki dla przewozu towarów. Składy będą mogły być cięższe, dzięki czemu będzie można przewieźć więcej ładunku.