Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-52/2021r.) na zakup szyn 49E1 na LK 140  na warunkach  zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

Warunki Zamówienia LK40 – szyny-sig

Zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia -Wzór Umowy zakupowej LK40