Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środków trwałych:

* pojazdy kolejowe wyrejestrowane w UTK, brak możliwości ponownej rejestracji

Data i miejsce przetargu:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp.z o.o. w Gdańsku, 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 17
Dział zarządzania taborem i przewozami – pok. nr 304

Środki trwałe można ogladać w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 58 721-51-75 w 301.
Pisemne oferty zawierające propozycję cenową netto należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, pok. 301 – w terminie do dnia 13.12.2017 r. do godz. 10:00

Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2017 r. o godz.10:30

Zastrzeżenia:
1 – sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują jednakową cenę
2 – sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całego przetargu pisemnego – bez podania przyczyny