Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowlanych i innych czynności w branżach SRK i telekomunikacja dla zadania: ,,Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Skandawa-Żeleznodorożnyj”.

Termin składania ofert upływa: 12.06.2018 godz. 10:00

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia (zał. 1-4)
  2. Dokumentacja projektowa
  3. Formularz ofertowy
  4. zał. 1, 1a,b,c do oferty – Kosztorysy Ofertowe
  5. zał. 2 do oferty – wzór oświadczenia
  6. Informacja o zmianie zapisu w Załączniku nr 3