Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i ppoż. – projekty budowlane

(2 etaty)

Miejsce pracy: biuro w Gdańsku + częste podróże służbowe związane z nadzorem BHP przy realizacji projektów budowlanych na terenie kraju

Zakres obowiązków:

Realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2005 r Nr 117, poz. 986), m.in.:

 • analizowanie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przez pracowników przepisów w w/w zakresie,
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych procedur, zarządzeń, regulaminów i instrukcji, których zakres wymaga kontroli i/lub wsparcia BHP i ppoż.,
 • udział w pracach Komisji BHP, komisji wypadkowych oraz nadzór nad opracowywaniem wniosków i realizacją zaleceń powypadkowych,
 • koordynowanie procesów związanych z analizą ryzyka na stanowiskach pracy oraz rejestrami i dokumentacją wypadków przy pracy,
 • współpraca z Zarządem i kierownictwem poszczególnych jednostek, przygotowywanie raportów i analiz w zakresie BHP i ppoż.,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz stałe kształtowanie wśród pracowników świadomości obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem podczas wykonywania pracy,
 • reprezentowanie firmy przed instytucjami i urzędami w zakresie BHP i ppoż. w ramach obowiązujących przepisów i wewnętrznych regulacji.

Czynności w zakresie BHP i ppoż. na kontrakcie budowlanym, m.in.:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów dot. BHP i ppoż. na budowie,
 • kontrola przestrzegania zasad BHP i ppoż., w tym koordynacja i kontrola działań podwykonawców,
 • współpraca z kierownictwem budowy.

Oczekujemy:                                                                             

 • wykształcenia wyższego (zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • min. 2-letniego doświadczenia w zakresie wdrażania i kontroli stosowania zasad bezpieczeństwa  – mile widziane doświadczenie w firmach branży budowlanej, na projektach infrastrukturalnych lub w branży kolejowej,
 • stanu zdrowia pozwalającego na uzyskanie zgody lekarza medycyny pracy (KMP) na wykonywanie obowiązków służbowych więżących się z samodzielnym poruszaniem się po torach czynnych,
 • biegłej obsługi programów pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • odporności na stres i umiejętności szybkiego podejmowania trudnych decyzji,
 • prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
 • pracę w zespole branżystów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji robót na infrastrukturze kolejowej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • a także inne benefity:

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.