Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje, że w związku z zamiarem wszczęcia postępowania zakupowego na dostawę pojazdów dwudrogowych przeznaczonych do prowadzenia prac przy sieci trakcyjnej, w szczególności modernizacji, budowy i utrzymania (pojazd do budowy, naprawy i utrzymania sieci trakcyjnej, pojazd do wywieszania sieci trakcyjnej oraz przyczepa), zaprasza do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z załączonym pismem.

EDa-531-0013.21