Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje, że w związku z zamiarem wszczęcia postępowania zakupowego na dostawę pojazdu kolejowego przeznaczonego do prowadzenia prac przy sieci trakcyjnej, w szczególności wywieszania i zwijania sieci trakcyjnej, zaprasza do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z załączonym pismem.

EDa-531-0014.21