Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. prezentuje wynik postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę szyn kolejowych normalnotorowych: