Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PE-531-0025.21) na dostawę fabrycznie nowych dwudrogowych (gąsienicowo-szynowych) palownic do zabudowy fundamentów palowych, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

1.0_Warunki zamówienia na zakup palownicy dwudrogowej_PPMT_3

1.1a.b.c_OPZ_zakup_palownicy_dwudrogowej_PPMT

1.2a.b_OPZ_zakup_palownicy_dwudrogowej_DOLKOM

1.3a.b_OPZ_zakup_palownicy_dwudrogowej_PNUIK

1.4_Formularz_ofertowy_na_zakup_palownicy_dwudrogowej_PPMT

1.5_Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postępowaniu

1.6_Wzór_umowy_zakupowej_palownica_dwudrogowa

1.7_Polityka_prywatności_PPMT

1.8_Załącznik_nr_5_Wzór_gwarancji_zwrotu_zaliczki

1.9_Załącznik_nr_6_Wzór_gwarancji_należytego_wykonania

Aktualizacja 10.06.2021:

PE-531-0025.21-odpowiedź na pytanie

Aktualizacja 06.08.2021:

PE-531-0102.21_1151096 – Wybor oferty – strona