Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PE-531-0011.21/1135623) na dostawę fabrycznie nowych dwudrogowych (gąsienicowo-szynowych) palownic do zabudowy fundamentów palowych, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia.

Załączniki:
1.0_Warunki_zamówienia_na_zakup_palownic dwudrogowych
1.1a.b.c_OPZ_zakup_palownicy_dwudrogowej_PPMT
1.2a.b_OPZ_zakup_palownicy_dwudrogowej_DOLKOM
1.3a.b_OPZ_zakup_palownicy_dwudrogowej_PNUIK
1.4_Formularz_ofertowy_na_zakup_palownicy_dwudrogowej 1.5_Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
1.6_Wzór_umowy_zakupowej_palownica_dwudrogowa
1.7_Polityka_prywatności_PPMT
1.8_Załącznik_nr_5_Wzór_gwarancji_zwrotu_zaliczki
1.9_Załącznik_nr_6_Wzór_gwarancji_należytego_wykonania

Aktualizacja 26.05.2021:

PE-531-0020.21_1141847

Aktualizacja 27.05.2021:

PE-531-0011.21_pytanie nr 2

Aktualizacja 01.06.2021:

PE-531-0011.21 Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego