Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/018.20) na dostawę fabrycznie nowej maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo–torowej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej
  5. Załącznik nr 4 – Polityka prywatności PPM-T

Aktualizacja 22.12.2020:

Pytania i odp. dot. postępowania MT_531_018.20

Aktualizacja 26.02.2021:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego (531_018.20_1132913)